Få hjælp til udbud af jeres kantinedrift

Når I er på udkig efter det helt rigtige match for jer og jeres spisemiljø, står Kantinemægleren klar med professionel håndtering af samtlige delelementer forbundet med en udbudsproces såvel som implementering af den valgte løsning.

Vi er fagspecialisterne som binder strategiske pejlemærker, økonomi og udbudsmateriale sammen, så det matcher jeres ambitioner og sikrer en fair tilbudsproces for leverandørerne. Alle parter er derfor garanteret en fair og gennemsigtig proces fra start til slut, og I modtager kvalificerede tilbud på den helt rigtige løsning.

"Kantinemægleren er altid kun et opkald væk, og både i uventede situationer samt ved planlagte statusmøder mm med vores kantineoperatør får vi afgørende input og sparring om alt fra daglig drift til økonomi."
Thomas Kirkegaard
Facility Manager, DLG
"Vi er fagspecialisterne som binder strategiske pejlemærker, økonomi og udbudsmateriale sammen, så det matcher jeres ambitioner og samtidig sikrer en fair tilbudsproces for leverandørerne."
Pia og Christina
Kantinemægleren

Offentlige og private udbud

Overlad trygt processen til os når I er på udkig efter en kvalificeret kantineleverandør. En af vores kerneydelser er rollen som tovholder, der skaber sammenhængende og gennemtænkte udbudsprocesser. Vi håndterer både udbud for offentlige og private virksomheder. 

Her kan I læse mere omkring, hvordan Kantinemægleren hjælper jer i mål med langvarige samarbejdsaftaler.

Offentlige udbud

Ønsker I et gennemarbejdet udbud, hvor al gældende lovgivning og udbudsregler efterleves til punkt og prikke? 

I både det strategiske tilløb, sammensætning af udbudsmateriale og tildeling af kontrakt gør vi os altid umage. I er sikret den korrekte håndtering af udbudsprocessen uden bekymringer om lovpligtig dokumentation eller komplicerede kalkulationsmodeller. Den del har vi fuldstændig styr på. 

Små og store udbud kan til tider virke som både vanskelige og tidskrævende projekter, men vi tilfører alt den fornødne tid, viden og erfaring, som skaber albuerum for jer til at fokusere på jeres spidskompetencer – så håndterer vi resten.

Private udbud

De mange års erfaring med private udbud, vi kommer med, gør jeres udgangspunkt ekstraordinært godt, når I leder efter det helt rigtige match for jeres kantine. 

Med fagspecialister som medspiller får I relevant sparring, og vores kendskab til markedet samt private udbud skaber tryghed for jer til at vælge den rigtige samarbejdspartner i kantinen. Vi håndterer både rammesætningen af processen, tilbudsanalyser, evaluering og tildeling. Fra start til slut. 

I private udbud dykker vi endnu længere ned i jeres forventninger til kantineleverandøren og inddrager en stor indsigt i branchens tendenser såsom convenience, bæredygtighed og innovative løsninger. 

Udbudsmaterialet kommer derfor til at afspejle jeres virksomhedskultur, når vi i fællesskab inddrager et målrettet arbejde med jeres målsætninger og kantinemarkedets løsninger. 

Med vores forståelse for behov og kvalitet, guider vi jer sikkert mod særklasse og stærkt samarbejde.

Implementering

Efter kontraktunderskrift skaber vi sammenhæng mellem kontrakt og leverandørens opstart ved at indgå som samarbejdspartner i implementeringen.

Her står vi mellem jer og jeres (nye) leverandør og holder opstartsprocessen på skinnerne, blandt andet ved fysisk tilstedeværelse under opstart og en tæt dialog de første tre måneder af aftalen. Kort fortalt fungerer vi som det bindeled, der følger og sikrer mobiliserings- og implementeringsplaner bliver udlevet efter aftalen. 

Herefter overgår vores rolle og service til at være kontraktstyring, som I kan læse mere om lige her.