Med en driftsanalyse træffer I bedre beslutninger

Står I foran en eller flere strategiske overvejelser, som skal udvikle jeres kantine, så er det vigtigt at have den helt rigtige indsigt og forståelse for, hvordan kvaliteten og jeres medarbejderes dagligdag bliver endnu mere smagfuld.

Den del supporterer Kantinemægleren jer med ved at tilbyde to forskellige typer driftsanalyser: En totalanalyse og en minianalyse.

Vores driftsanalyser skaber:

Målet med begge typer af driftsanalyser er at give kantiner, som eksempelvis drives med eget personale in-house, en professionel samarbejdspartner til at holde gryderne i kog og sikre, at nye tiltag og optimeringsmuligheder udforskes korrekt. 

Totalanalyse

Få professionelle øjne på alt det, som omhandler jeres kantinedrift. Fra ende til anden får I indsigter og viden omkring, hvor nye tiltag eller forbedringsmuligheder er relevante for netop jer.

Totalanalysen foregår typisk over 2-4 måneder (afhængig af kantinens størrelse) og skaber et komplet helhedsbillede af dagligdagen på samtlige parametre relateret til kantinedriften hos jer. Vi indsamler data gennem besigtigelser og tæt dialog med køkkenpersonalet.

Efter analysen modtager I så en detaljeret rapport, som indeholder et gennemarbejdet indblik med forslag til at optimere fokusområder, såsom: 

  • Madkvalitet
  • Sortiment
  • Service
  • Indretning
  • Ressourceforbrug & indkøb
  • Organisering
  • Personaleforhold
  • Bestillings- & betalingssystemer
  • Administrative systemer
  • Økonomimodeller for at sikre den optimale driftsmodel

Overordnet analyse

Søger I en analyse på jeres kantinedrift, hvor I modtager de mest oplagte forbedringsmuligheder og mere generelt bliver guidet mod jeres næste skridt? 

Med en mindre analyse som denne får I på 4-6 uger klargjort overordnede problematikker, der kan arbejdes aktivt med i forhold til at sikre bedre kvalitet eller fastlægge langsigtede målsætninger.

Analysen består af få besigtigelser og korte snakke med køkkenpersonalet, som danner grundlag for den rapport, I modtager efter forløbet. 

Implementering

Fra tanke, til viden – til handling. Hos Kantinemægleren står vi selvfølgelig klar til at føre jeres analyses forbedringsforslag ud i livet, så I får den ønskede effekt og tilfører kantinedriften endnu mere kvalitet.

Efter aftale står vi derfor parate til at være drivkraft i planlægningen, ligesom vi også gerne deltager i den konkrete implementering. Hos andre af vores samarbejdspartnere, har vi blandt andet håndteret implementering af: