Skab sammenhæng mellem aftale og drift med kontraktstyring og kvalitetssikring

Fra udbud og aftalegrundlag til daglig drift og efterlevelse af kontrakt. Hvordan følger I bedst muligt op på kvalitetsniveauet og skaber jer det nødvendige overblik over, at alle tilbudte elementer bliver udlevet og fulgt til dørs i hele kontraktperioden? 

Hos mange af vores kunder fungerer vi som den uvildige partner, der sikrer sammenhæng mellem kvalitet, pris og tilbudte ydelser ved at stå for kontraktstyringen. Det indebærer helt lavpraktisk, at vi håndterer alle de nødvendige kvalitetskontroller, kontraktuelle tvivlsspørgsmål og fastholder et højt kvalitetsniveau på jeres vegne.

En aftale er en aftale. Lad os sikre:

Gennem fastlagte kontrolbesøg kommer vi jævnligt forbi kantinen for at observere og vurdere kvalitetsniveauet i jeres kantine og samarbejdet med leverandøren i køkkenet.

Her kan vi tjekke alt fra fødevareopbevaring, vareforbrug, sortimentet i kantinen, KPI’er og rapportering. At alle aspekter af jeres hverdag fungerer, som det skal. 

I får selvfølgelig en kontrolrapport med status og anbefalinger efter hvert besøg, ligesom vi kan deltage til statusmøder med leverandøren for at drøfte samarbejdet i fællesskab.  

Kontrollerne foregår uvildigt, og vi skaber altså et fair omdrejningspunkt for kvalitetssikringen af kontrakten. 

Det er både rigtig godt, når tingene spiller i samarbejdet med jeres kantineleverandør – men i lige så høj grad en fornuftig investering, når der skal sikres en korrekt håndtering af eventuelle uoverensstemmelser. 

Vi kender kontraktens forudsætninger, det tilbudte og de lovmæssige aspekter i udbudsreglerne. Det sikrer, at alt går ordentligt for sig, og I altid har fagspecialister til rådighed i medgang og modgang.